MIN VERKSAMHET

EQUITERAPEUT

CAROLINE STENMAN

INTERNATIONELL EXAMEN I KIROPRAKTIK

Min verksamhet

Mitt namn är Caroline Stenman och är diplomerad Equiterapeut sedan 2002.

I den två åriga equiterapeut utbildningen ingår bl a kiropraktik, massage, laserterapi, akupunktur, stretching, biomekanik och närningsfysiologi.

Jag behandlar i huvudsak veterinärundersökta hästar som bl.a. har störingar i rörelseapparaten och förebyggande behandlingar för tävlingshästar.

Min kundkrets befinner sig idag inom ett stort geografiskt område som sträcker sig från Örebro i väst till Stockholm och Gotland i öst.

2009 -2011 vidar utbildning i Holland , Focus on the Equine spine som är en utbildning i patologi, diagnostik och hantering av ryggproblem på häst. Utbildnigen har varit tuff men den har gett mig nya perspektivoch fördjupning av mina kunskaper i hästens rygg och rörelseproblematik.

Jag rider själv aktivt dressyr på min häst Serratia ( på bilden )

Ambulerande verksamhet

Det finns ett växande intresse och behov av equiterapeuter och efterfrågan på våra tjänster bara ökar.

Min arbetsdag består i huvudsak i att jag reser runt till olika stall och behandlar hästar Först få jag en beskriving/redogörelse av tillståndet/problemet på hästen och gör därefter en undersöking av hästen i stallet sedan i rörelse och därefter känner igenom och gör olika tester och fysiologiska kontroller, därefter diskuterar jag mina fynd med hästägaren och påbörjar ev behandling . Vid fynd som behöver undersökas av veterinär görs det först innan behandlingen påbörjas. Allting jounalförs noga.

 

En dag i veckan finns jag på Evedensia Hästklinik i Örebro.

Konvalescenter/Rehabiliterig

I dessa fall som behöver intensiva behandlingarna under en längre tid t ex skadade hästar som kräver daglig behandling samt hästar som är svåra att diagnostisera och om problemet har funnits där en längre tid då kan kunden få erbjudandet att stalla upp hästen hos mig under en period för att jag ska kunna fastställa behandlingsform. Detta är mycket populärt och tas ofta emot med stor tacksamhet av kunden. Tillsammans men mycket kompetenta veterinärer gör vi den optimala behandlingen för din häst.